Đối với những sản phẩm ở trạng thái “Order 5 – 9 Ngày” là những sản phẩm cần 5 -> 9 ngày để tới kho của chúng tôi.

Khi hàng về kho -> Trạng thái của đơn hàng sẽ chuyển sang “Hoàn Thành”, chúng tôi sẽ tiến hàng vận chuyển tới địa chỉ của quý khách ngay.

2.100.0003.200.000