Figma là dòng figure được sản xuất bởi Max Factory và được phát hành bởi Good Smile Company, cao khoảng 12 cm và có các khớp chuyển động

Showing all 16 results