Figma là dòng figure được sản xuất bởi Max Factory và được phát hành bởi Good Smile Company, cao khoảng 12 cm và có các khớp chuyển động