Đế giữ mô hình, đế figure, Base mô hình 1/6, Base 1/6, Base 1/12, Base 1/9 và các công cụ làm sạch Body phicen, silicon

Dụng Cụ Mô Hình

Base tỉ lệ 1/12 Ghost Rider

1.100.000,00

Dụng Cụ Mô Hình

Túi xách đeo vai 1:6 hợp kim

150.000,00

Dụng Cụ Mô Hình

Mô hình Corgi 1/6 PVC Figure

250.000,00

Dụng Cụ Mô Hình

Mô Hình Mr.Z 1:6 Siberian Husky

900.000,00

Action Figure & Doll FULLSET

Giường tỉ lệ 1/6 VS Toys

2.700.000,00
300.000,00850.000,00