Đế giữ mô hình, đế figure, Base mô hình 1/6, Base 1/6, Base 1/12, Base 1/9 và các công cụ làm sạch Body phicen, silicon

Dụng Cụ Mô Hình

Base tỉ lệ 1/12 Ghost Rider

1.150.000

Action Figure & Doll FULLSET

Giường tỉ lệ 1/6 VS Toys

2.700.000
300.000850.000