Đế giữ mô hình, đế figure, Base mô hình 1/6, Base 1/6, Base 1/12, Base 1/9 và các công cụ làm sạch Body phicen, silicon

180.000 

Dụng Cụ Mô Hình

Túi xách đeo vai 1:6 hợp kim

150.000 

Dụng Cụ Mô Hình

Mô hình Corgi 1/6 PVC Figure

250.000 

Dụng Cụ Mô Hình

Mô Hình Mr.Z 1:6 Siberian Husky

900.000 

Action Figure & Doll FULLSET

Giường tỉ lệ 1/6 VS Toys

2.700.000 
200.000 
300.000 850.000 
400.000 
900.000 
2.000.000