Tất cả các sản phẩm thuộc danh mục mô hình Figure chính hãng, cam kết không có hàng nhái hàng giả.

-14%
3.200.000
3.000.0004.000.000
3.300.000
2.000.0003.100.000
3.700.000