Tất cả các sản phẩm thuộc danh mục mô hình Figure chính hãng, xuất xứ Nhật Bản 100%, cam kết không có hàng nhái hàng giả.

4.800.000 
3.800.000 
4.400.000 5.400.000 
-3%
3.700.000 
-13%
7.000.000 
6.100.000 
2.700.000 3.800.000 
2.100.000 3.200.000 
-11%
2.500.000 3.600.000 
-6%
4.400.000 
1.900.000 
-13%
-11%
3.400.000 
-11%
-13%
-8%
3.600.000 
4.000.000 5.100.000 
-3%
2.300.000 3.300.000 
-12%