Tất cả các sản phẩm thuộc danh mục mô hình Figure chính hãng, cam kết không có hàng nhái hàng giả.

2.100.0003.200.000
3.200.0004.300.000
-18%
-10%
5.400.000
3.800.0005.100.000