Hàng có sẵn, không cần đợi

2.700.000 3.800.000 
1.900.000 
-8%
3.600.000 
1.900.000 
7.900.000