Các phụ kiện lẻ cho mô hình 1/6 như súng, kiếm, base, …

99.000 VND
70.000 VND99.000 VND
350.000 VND750.000 VND
15.000 VND
15.000 VND

Có Sẵn

Búa Thor 1/6

150.000 VND
-33%