Các phụ kiện lẻ cho mô hình 1/6 như súng, kiếm, base, …

Phụ kiện

VSTOYS 18XG30 1/6 SET

350.000 750.000 
15.000 

Có Sẵn

Búa Thor 1/6

150.000 
-33%
450.000  300.000