Figure Saber Yukata 1/8 – Fate/stay night – ITEM: C/Nobox

$38.40

Tình trạng:
Nobox, thiếu base
Chất lượng Figure: Như mới

Out of stock