[Order] Figure Akeno Himejima: Bathrobe Ver. 1/7 – High School DxD HERO

$180.00

Shop nhận order tới ngày 30/11/2018. Sau ngày phát hành 2/2019 giá sẽ biến động, xin liên hệ Shop nếu bạn muốn order nhé

  • Status: In-Stock 5 – 7 Days

    Item will be shipped after 7 days after payment done. You should chat with us before buying