PL2019-145 Nancy in Hell 1/6 FULLSET

4.000.000 

  • PL2019-158 Phantom Killer được dự kiến phát hành trong tháng 12/2019
  • Thời gian phát hành có thể bị thay đổi bởi nsx mà không có thông báo trước

Trạng Thái: Order 9 - 15 ngày
  • Chúng tôi cần 7 - 15 Ngày để nhập sản phẩm, sản phẩm sẽ được chuyển tới quý khách ngay khi về kho.

  • Đối với Figure FULLSET (nguyên con hoàn chỉnh) giá có thể thay đổi so với niêm yết. Quý khách nên Chat với chúng tôi trước khi đặt mua