230.000 450.000 
800.000 
100.000 1.200.000 
350.000 
180.000 

Dụng Cụ Mô Hình

Túi xách đeo vai 1:6 hợp kim

150.000 
220.000 850.000 

Dụng Cụ Mô Hình

Mô hình Corgi 1/6 PVC Figure

250.000 
520.000 
400.000 

Hàng Về 7 - 9 Ngày

Head Thánh Tăng tỉ lệ 1/6

700.000