Giá các sản phẩm Order tùy thuộc vào thời điểm sẽ có các mức giá được cập nhật khác nhau, vui lòng liên hệ Shop để nhận báo giá

1.800.000 3.000.000 
2.500.000 3.700.000 
2.000.000 3.200.000