Các sản phẩm figure chính hãng có sẵn các bạn có thể mua ngay, thời gian nhận hàng từ lúc đặt từ 2-4 ngày

-7%